National Junior

Nov. 18-20, 2016

tsukisamu-gym


Junior Men - Entry

#CompetitorNational
1 Reo ISHIZUKA
2 Shoya ICHIHASHI KANSAI UNIV SKATING CLUB
3 Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC
4 Takeru KATAISE
5 KEISUKE KADOWAKI
6 Tsunehito KARAKAWA Shinyokohama prince club
7 Yuto KISHINA
8 Kazuki KUSHIDA
9 Yuki KUNIKATA
10 KENTO KOBAYASHI ShumeieikouHighSchool
11 Ryoma KOBAYASHI Shinyokohama prince club
12 Haruya SASAKI Howa sports landSkateclub
13 Shun Sato SENDAI FSC
14 Ichigo Santo
15 Koshiro SHIMADA
16 Takumi SUGIYAMA
17 Mitsuki SUMOTO Naniwa High School
18 Kotaro TAKEUCHI
19 Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub
20 Kazuki TOMONO Naniwa High School
21 Shingo NISHIYAMA
22 Kazuki HASEGAWA
23 tatuma FURUYA
24 Lucastsuyoshi HONDA OSAKA SKATING CLUB
25 Sena MIYAKE
26 yuki mori
27 Sumitada MORIGUCHI KYOTO DAIGO FSC
28 Taichiro YAMAKUMA Hyogo Nishinomiya F.S.C.
29 Shinichi YAMADA

Return Prev.

User:FX0000-00 Valid:     Version 2016.010.1120.0110
Created by comnet