Japan Nationals

Dec. 22-25, 2016

Osaka


Men - Final Results

PLCompetitorNational SP FS Points
1. Shoma UNO 2 1 280.41
2. Keiji TANAKA 3 2 249.38
3. Takahito MURA HIROTA 1 3 242.11
4. Ryuju HINO 4 4 230.31
5. Kazuki TOMONO Naniwa High School 6 5 216.55
6. Shu NAKAMURA KANSAI UNIV SKATING CLUB 7 7 202.16
7. Koshiro SHIMADA 10 6 200.18
8. Hiroaki SATOU 5 10 192.70
9. Sena MIYAKE 11 9 188.46
10. Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub 15 8 187.03
11. Sei KAWAHARA 13 12 180.69
12. Taichi HONDA kansai univ.jhs.shs sc 9 16 179.84
13. Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 12 14 178.60
14. Jun SUZUKI Hokkaido.University 8 18 177.54
15. Naoki ODA 16 13 177.02
16. Yuto KISHINA 17 15 175.94
17. Yoji NAKANO Meiji Univ 14 17 175.29
18. RYO SAGAMI Meiji Univ 23 11 173.69
19. Hidetsugu KAMATA Meiji Univ 20 19 159.07
20. Kohei YOSHINO KANSAI UNIV SKATING CLUB 19 21 157.32
21. Satoshi NAKAMURA 22 20 157.24
22. Junsuke TOKIKUNI DOSHISHA F.SKATING CLUB 18 23 151.99
23. KEIICHIROH SASAHARA DOSHISHA F.SKATING CLUB 21 22 151.29
24. KOUSUKE NAKANO 24 24 140.77
Final Not Reached
- KOSHIN YAMADA SMBC 25 - -
- Junya WATANABE 26 - -
- HIROKI HONDA Nihon Univ 27 - -
- Genki SUZUKI 28 - -
- Shion Kamada Meiji Univ 29 - -

Return Prev.

User:FX0000-00 Valid:     Version 2016.013.1225.0154
Created by comnet