Japan Nationals

Dec. 22-25, 2016

Osaka


Men - Entry

#CompetitorNational
1 Shoma UNO
2 Naoki ODA
3 Shion Kamada Meiji Univ
4 Hidetsugu KAMATA Meiji Univ
5 Sei KAWAHARA
6 Yuto KISHINA
7 RYO SAGAMI Meiji Univ
8 KEIICHIROH SASAHARA DOSHISHA F.SKATING CLUB
9 Hiroaki SATOU
10 Koshiro SHIMADA
11 Genki SUZUKI
12 Jun SUZUKI Hokkaido.University
13 Mitsuki SUMOTO Naniwa High School
14 Keiji TANAKA
15 Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub
16 Junsuke TOKIKUNI DOSHISHA F.SKATING CLUB
17 Kazuki TOMONO Naniwa High School
18 KOUSUKE NAKANO
19 Yoji NAKANO Meiji Univ
20 Satoshi NAKAMURA
21 Shu NAKAMURA KANSAI UNIV SKATING CLUB
22 Ryuju HINO
23 Taichi HONDA kansai univ.jhs.shs sc
24 HIROKI HONDA Nihon Univ
25 Sena MIYAKE
26 Takahito MURA HIROTA
27 KOSHIN YAMADA SMBC
28 Kohei YOSHINO KANSAI UNIV SKATING CLUB
29 Junya WATANABE

Return Prev.

User:FX0000-00 Valid:     Version 2016.013.1225.0154
Created by comnet