Nationals

Dec. 24-27, 2015

Makomanai Sekisui Heim Arena


Ice Dance - Entries

#CompetitorNational
1Emi HIRAI
Marien De La Asuncion
OSAKA SKATING CLUB 
OSAKA SKATING CLUB 
2Kana MURAMOTO
Chris Reed
KINOSHITA CLUB 
KINOSHITA CLUB 
3Ibuki Mori
Kentaro SUZUKI
Meito Figure Skating Club 
 
4Haruno YAJIMA
Kokoro MIZUTANI
Shinyokohama prince club 
Shinyokohama prince club 

Return Prev.

Version 2015.35.1431
Created by comnet