Nationals

Dec. 24-27, 2015

Makomanai Sekisui Heim Arena


Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Nobuhiko YOSHIOKA 
Technical Specialist Noriyuki KANZAKI 
Assistant Technical Specialist Masako KAWAI 
 
Referee Yukiko OKABE 
Judge No.1   Masako KUBOTA 
Judge No.2   Itsuko MORISHIGE 
Judge No.3   Tomie FUKUDOME 
Judge No.4   Chikako KUNO 
Judge No.5   Naomi NISHIMURA 
Judge No.6   Kenji AMAKO 
Judge No.7   Mayumi KATO 
Judge No.8   Akiko KOBAYASHI 
Judge No.9   Ayako SHIMODE 
 
Data Operator Ranko HIRAI 
Replay Operator Jun OKADA 

Return Prev.

Version 2015.35.1431
Created by comnet