National Junior

Nov. 21-23, 2015

Kasamatsu Sports Park


Junior Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Yukiko OKABE 
Technical Specialist Kengo SHIBATA 
Assistant Technical Specialist Hironori IIZUKA 
 
Referee Sakae YAMAMOTO 
Judge No.1   Tsukasa SAITO 
Judge No.2   Ayumi KOZUKA 
Judge No.3   Kyoko YUASA 
Judge No.4   Tetsuo ABE 
Judge No.5   Shugo SAKURAI 
Judge No.6   Shizuko UGAKI 
Judge No.7   Ayako SHIMODE 
 
Data Operator Aya YOSHIMURA 
Replay Operator Emiko KITAJI 

Return Prev.

Version 2015.34.1414
Created by comnet