Tohoku-Hokkaido Regional

Oct. 1-4, 2015

Misawa Ice Arena


Novice B Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Masako KUBOTA 
Technical Specialist YOKO KUNO 
Assistant Technical Specialist Naofumi TORII 
 
Referee RITSUKO HORIUCHI 
Judge No.1   Takeshi SHIRASAKA 
Judge No.2   Junko ITO 
Judge No.3   Kuniko TAKAMURA 
Judge No.4   Akemi Takeuchi 
Judge No.5   Minoru KANNO 
 
Data Operator Ranko HIRAI 
Replay Operator YUIKO KOMATSU 

Return Prev.

Version 2015.34.1408
Created by comnet