Tohoku-Hokkaido Regional

Oct. 1-4, 2015

Misawa Ice Arena


Novice A Men - Final Results

PLCompetitorNationalPoints
1.Shun SatoSENDAI FSC 91.49
2.Ryota KITAMURA 58.18
3.iwano soutaHOKKAIDO.FOREST.F.S.C 51.81
4.Ichiro HAZU 51.36
5.HYUGA NAKAMORI 49.02
6.Kairi KATHOU 46.25

Return Prev.

Version 2015.34.1408
Created by comnet