Tohoku-Hokkaido Regional

Oct. 1-4, 2015

Misawa Ice Arena


Junior Men - Short Program

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Katsutoshi MIYAZAKI 
Technical Specialist Ai TANABE 
Assistant Technical Specialist YOHSUKE TAKEUCHI 
 
Referee Kenji SUZUKI 
Judge No.1   Naoko NIIYAMA 
Judge No.2   Shinichi NAKAHARA 
Judge No.3   Mitsutoshi KAJI 
Judge No.4   Kazuko FUJISAWA 
Judge No.5   yoshiko sakamoto 
 
Data Operator Ranko HIRAI 
Replay Operator YUIKO KOMATSU 

Return Prev.

Version 2015.34.1408
Created by comnet