Eastern Section (Senior and Junior)

Oct.30-Nov.2,2014

Aqua Rink Chiba


Junior Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Nobuhiko YOSHIOKA 
Technical Specialist Youko MATSUDA 
Assistant Technical Specialist Yuko OGAWA 
 
Referee Hidehito ITO 
Judge No.1   Yoko ANDO 
Judge No.2   Kazuko YAMADA 
Judge No.3   Satoyo HAGIYA 
Judge No.4   Kuniko TAKAMURA 
Judge No.5   Masahiro NIIKAWA 
Judge No.6   Rina NAKAMURA 
Judge No.7   Yasushi YAMAKAMI 
 
Data Operator Yumi HAYAKAWA 
Replay Operator Katsutoshi MIYAZAKI 

Return Prev.

Version 2014.32.1363
Created by comnet