Shu-Shikoku-Kyushu Regional

Sep.25-28.2014

Okayama Kokusai Skate Rink


Novice A Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Ryuko NIREMOTO 
Technical Specialist YOHSUKE TAKEUCHI 
Assistant Technical Specialist Yuko KAGITA 
 
Referee Etsuko AZUMA 
Judge No.1   Yuki UMETANI 
Judge No.2   Takuji ITO 
Judge No.3   Seiko KAMIMURA 
Judge No.4   Yutaka SHOJI 
Judge No.5   Daigo SATO 
 
Data Operator Yuki HORIKAWA 
Replay Operator Hiroshi SHINDO 

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet