Shu-Shikoku-Kyushu Regional

Sep.25-28.2014

Okayama Kokusai Skate Rink


Junior Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Orie MANABE 
Technical Specialist Mamiko YAMAI 
Assistant Technical Specialist Mitsuki OYAMA 
 
Referee Itsuko MORISHIGE 
Judge No.1   Kazuki MORI 
Judge No.2   Yoshinori SUSAKI 
Judge No.3   Yasuo FUJII 
Judge No.4   masayo ABE 
Judge No.5   Miho SOGO 
 
Data Operator Hiroshi SHINDO 
Replay Operator Ranko HIRAI 

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet