Tokyo Regional

Oct.10-13,2014

Dy Do DRINCO Ice Arena


Novice A Men - Entries

#CompetitorNational
1KOSHO OSHIMA 
2HIROAKI SHUNOSEIBU HIGASHIFUSHIMI 
3Yoshimasa HORI 
4Shingo NISHIYAMA 

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet