Tohoku-Hokkaido Regional

Oct.2-5,2014

Sapporo Tsukisamu Gymnasium


Novice B Men - Final Results

PLCompetitorNationalPoints
1.Shn SATOSENDAI FSC 69.88
2.Ryota KITAMURA 35.71
3.Kairi KATHOU 33.17
4.Ichiro HAZU 33.06

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet