Tohoku-Hokkaido Regional

Oct.2-5,2014

Sapporo Tsukisamu Gymnasium


Novice B Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller YOKO KUNO 
Technical Specialist Ai TANABE 
Assistant Technical Specialist Makoto OKAZAKI 
 
Referee Nobuhiko YOSHIOKA 
Judge No.1   Minoru KANNO 
Judge No.2   Akemi Takeuchi 
Judge No.3   Hiroko OGINO 
Judge No.4   Jun SAKATA 
Judge No.5   Nagisa HAGIWARA 
 
Data Operator YUIKO KOMATSU 
Replay Operator Yuki HORIKAWA 

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet