Tohoku-Hokkaido Regional

Oct.2-5,2014

Sapporo Tsukisamu Gymnasium


Junior Men - Final Results

PLCompetitorNationalSPFSPoints
1.Naoya WATANABE 11141.66
2.Shion KAMADASapporo Daiichi HS 22130.79
3.Kakeru SAITOH 34114.28
4.Kinari SUGAHARAKAISHIGAKUEN 43110.48
5.Ryoma ITO 55105.32
6.Ryota TAMURA 6681.66

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet