Tohoku-Hokkaido Regional

Oct.2-5,2014

Sapporo Tsukisamu Gymnasium


Junior Men - Entries

#CompetitorNational
1Ryoma ITO 
2Shion KAMADASapporo Daiichi HS 
3Naoya WATANABE 
4Ryota TAMURA 
5Kakeru SAITOH 
6Kinari SUGAHARAKAISHIGAKUEN 

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet