Tohoku-Hokkaido Regional

Oct.2-5,2014

Sapporo Tsukisamu Gymnasium


Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Tetsuo ABE 
Technical Specialist Ikuko ISHIKAWA 
Assistant Technical Specialist Kensuke NAKANIWA 
 
Referee Tomoko KURIYAMA 
Judge No.1   Mutsimi TSUBOI 
Judge No.2   Ito FUSAKO 
Judge No.3   Hajime SATO 
Judge No.4   Kaneo YAMAMOTO 
Judge No.5   YOHSUKE TAKEUCHI 
 
Data Operator YUIKO KOMATSU 
Replay Operator Yuki HORIKAWA 

Return Prev.

Version 2014.32.1347
Created by comnet