Japan Nationals

Dec. 20-23, 2013

SAITAMA SUPER ARENA


Men - Short Program

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Ayumi KOZUKA 
Technical Specialist Tomoaki KOYAMA 
Assistant Technical Specialist Noriyuki KANZAKI 
 
Referee Yukiko OKABE 
Judge No.1   Shizuko UGAKI 
Judge No.2   Yuko OGAWA 
Judge No.3   Etsuko AZUMA 
Judge No.4   Masako KUBOTA 
Judge No.5   Miwako ANDO 
Judge No.6   Hironori IIZUKA 
Judge No.7   Itsuko MORISHIGE 
 
Data Operator Jun OKADA 
Replay Operator Aya YOSHIMURA 

Return Prev.

Version 2013.32.1280
Created by comnet