Kinki Regional

Sep.26-29,2013

Rinkai Sports Center


Novice B Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Ayumi KOZUKA 
Technical Specialist  
Assistant Technical Specialist Ayako SHIMODE 
 
Referee Tetsuo ABE 
Judge No.1   Takashi DOZONO 
Judge No.2   Kazue MATSUMOTO 
Judge No.3   Hiroshi SHINDO 
Judge No.4   Satoshi OMORI 
Judge No.5   Naoko NISHIMURA 
 
Data Operator Maya ITO 
Replay Operator Orie MANABE 

Return Prev.

Version 2013.32.1259
Created by comnet