Kinki Regional

Sep.26-29,2013

Rinkai Sports Center


Novice B Men - Entries

#CompetitorNational
1SYUN KOBAYASHI 
2SEIJU KAWAGUCHI 
3Yuto FUKUMURAKYOTO DAIGO FSC 
4Lucastsuyoshi HONDAOSAKA SKATING CLUB 
5Keita KUNINAKAUENOSHIBA SKATE CLUB 
6Nozomu YOSHIOKAAquapia SKATING CLUB 
7Takeru KATAISE 

Return Prev.

Version 2013.32.1259
Created by comnet