Chubu Regional

Sep.27-29,2012

Expo2005 Aichi Commemorative Park


Novice B Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Tamio SUZUKI 
Technical Specialist Hironori IIZUKA 
Assistant Technical Specialist  
 
Referee Katsutoshi MIYAZAKI 
Judge No.1   Yasuyuki SATO 
Judge No.2   shiho YAMAMOTO 
Judge No.3   Yoshiro FUJISAWA 
Judge No.4   Nobuko HOSOKAWA 
Judge No.5   Hidetoshi IWASAKI 
 
Data Operator Keiichi TOMOMATSU 
Replay Operator Emiko KITAJI 

Return Prev.

Version 2013.32.1259
Created by comnet