National Novice

Oct.26-28.20.2012

KYOTO AQUARENA


Novice Ice Dance - Free Dance

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Akira SEKINE 
Technical Specialist  
Assistant Technical Specialist Sho KAGAYAMA 
 
Referee Mayumi KATO 
Judge No.1   Makoto KANO 
Judge No.2   Akiko KOBAYASHI 
Judge No.3   Miyuki SHIOMI 
Judge No.4   Shugo SAKURAI 
Judge No.5   Mayumi KATO 
 
Data Operator Hiroshi SHINDO 
Replay Operator  

Return Prev.

Version 2012.29.1213
Created by comnet