National Novice

Oct.26-28.20.2012

KYOTO AQUARENA


Novice A Ladies - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Yuko OGAWA 
Technical Specialist Kengo SHIBATA 
Assistant Technical Specialist  
 
Referee Takeo KUNO 
Judge No.1   Miyuki SHIOMI 
Judge No.2   Shugo SAKURAI 
Judge No.3   Akiko KOBAYASHI 
Judge No.4   Etsuko HATANAKA 
Judge No.5   Makoto KANO 
 
Data Operator Hiroshi SHINDO 
Replay Operator  

Return Prev.

Version 2012.29.1213
Created by comnet