Chubu Regional

Sep.28-30,2012

Expo2005 Aichi Commemorative Park


Senior Ladies - Entries

#CompetitorNational
1Erina SUGA 
2Yuka KOUNO 
3Kaori TATEMATSU 
4Kayoko TSUJIOrion FSC 
5Maiko MITSUYAMeito Figure Skating Club 
6Akiko SUZUKIHowa sports landSkateclub 
7Natsuki YAMAGUCHI 
8Kanako MURAKAMIChukyo Senior High School 
9Rina KONDOChukyo Senior High School 
10Sara IMAMURAChukyo Senior High School 
11Mai HIRONOChukyo Senior High School 
12Saki HARUTAAMC Mizuho High School 
13Ayaka SHIMIZUAMC Mizuho High School 
14Momo KAWAHARADOHO high school 

Return Prev.

Version 2012.29.1195
Created by comnet