Japan Figure Skating Championships 2011

Dec.22-25, 2011

Osaka Prefectural Kadoma Sports Center "Namihaya Dome"


Ice Dance - Short Dance

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Mayumi KATO 
Technical Specialist Nakako TSUZUKI 
Assistant Technical Specialist Ayako HIGASHINO 
 
Referee Kaoru TAKINO 
Judge No.1   Shugo SAKURAI 
Judge No.2   Tomie FUKUDOME 
Judge No.3   Sho KAGAYAMA 
Judge No.4   Noriko SHIROTA 
Judge No.5   Kenji AMAKO 
 
Data Operator Ranko HIRAI 
Replay Operator Emiko KITAJI 

Return Prev.

Version 2011.27.1141
Created by comnet